کماندوی لباس شخصی Commando  Mouse

آموزش تصویری نحوه ارتقا  (upgrade) لپ تاپ معمولی به اپل (Apple)  

جوکهای تصویری : ارتقا سیستم به اپل

fishing

lucky poor

baby & turkey