آموزش تصویری نحوه ارتقا  (upgrade) لپ تاپ معمولی به اپل (Apple)  

جوکهای تصویری : ارتقا سیستم به اپل